พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
นครพนม   อากาศเย็น 22 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
www.tmd.go.th