พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th