พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 39
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th