พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th