พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 32
ลำปาง   อากาศเย็น 17 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th