พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th