พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th