พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th