พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 24 41
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 42
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 36
www.tmd.go.th