พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 32
ลำปาง   อากาศเย็น 18 34
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 21 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th