พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 30
ลำปาง   อากาศหนาว 14 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 19 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 30
www.tmd.go.th