พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th