พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th