พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th