พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 31
ลำปาง   อากาศหนาว 15 32
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th