พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 38
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th