พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
เพชรบูรณ์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th