พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
เลย   อากาศเย็น 20 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
www.tmd.go.th