พยากรณ์อากาศ 21 พ.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th