พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th