พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 15 32
เลย   อากาศเย็น 16 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th