พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th