พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 34
เลย   อากาศเย็น 20 35
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
เพชรบุรี   อากาศเย็น 22 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th