พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th