พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 28
เลย   อากาศเย็น 16 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th