พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 29
เลย   อากาศหนาว 14 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th