พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th