พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th