พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th