พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 38
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th