พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 10 26
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 11 27
ขอนแก่น   อากาศหนาว 11 27
อุบลราชธานี   อากาศหนาว 13 26
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th