พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th