พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th