พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th