พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th