พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 15 33
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th