พยากรณ์อากาศ 29 มี.ค. 63
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 21 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th