พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th