พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th