พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชุมพร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th