พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
นครปฐม   ท้องฟ้าโปร่ง 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th