พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th