พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th