พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th