พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 23 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th