พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th