พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
พัทยา   อากาศเย็น 22 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th