พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 20 29
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 30
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 22 31
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th