พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th