พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th