พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 35
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th