พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 15 33
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
www.tmd.go.th