พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 28 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th