พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th