พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 20 30
เลย   อากาศเย็น 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th