พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 36
เลย   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th