พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 22 26
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 27
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th