พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th