พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 22 31
แม่ฮ่องสอน   ฝน 21 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 30
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th