พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th