พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 15 33
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th