พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th