พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th