พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th