พยากรณ์อากาศ 01 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th