พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th