พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 27
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th