พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th