พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th