พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th