พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 27 40
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 39
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 25 38
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th