พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th