พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 37
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
ปัตตานี   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th