พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 24 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th