พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
หนองคาย   อากาศเย็น 22 31
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
สกลนคร   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th