พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th