พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
สิงห์บุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th