พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th