พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th