พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศหนาว 12 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th