พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th