พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th