พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 18 33
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
www.tmd.go.th