พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
หนองคาย   อากาศเย็น 18 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th