พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th