พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th