พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th