พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
นครนายก   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th