พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th