พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 42
กาญจนบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 27 41
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
สระบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 28 38
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 27 36
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 29 37
www.tmd.go.th