พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th