พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th