พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th