พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
สระบุรี   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 32
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th