พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th