พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th