พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th