พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th