พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 19 33
ชัยนาท   อากาศเย็น 20 32
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
อ่างทอง   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th