พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th