พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th