พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th