พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 37
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th