พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 35
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th