พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 19 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 33
ชุมพร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th