พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 34
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th