พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th