พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 34
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 19 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 31
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th