พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 26 35
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th