พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สุพรรณบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 32
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 29
www.tmd.go.th