พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th