พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th