พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ชุมพร   อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th