พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th