พยากรณ์อากาศ 21 ส.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th