พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 26
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th