พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 30
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th