พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 30
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 19 29
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th