พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th