พยากรณ์อากาศ 12 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 30
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th