พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th