พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 20 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th