พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th