พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th