พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th