พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 30
อุบลราชธานี   ฝน 70 % ของพื้นที่ 20 26
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th