พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 35
กำแพงเพชร   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th