พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 36
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 34
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th