พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
ตาก   อากาศเย็น 18 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 19 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 19 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th