พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ตาก   อากาศหนาว 16 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 32
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 19 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th