พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
ตาก   อากาศเย็น 21 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 32
ลำพูน   อากาศเย็น 17 32
ลำปาง   อากาศเย็น 17 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
www.tmd.go.th