พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
พิษณุโลก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
กำแพงเพชร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 31
ลำปาง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th