พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
ตาก   อากาศเย็น 21 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 32
ลำพูน   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   อากาศเย็น 17 31
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 33
เลย   อากาศหนาว 15 28
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 27
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 21 26
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 21 25
www.tmd.go.th