พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th