พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th