พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th