พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
นครพนม   อากาศเย็น 16 27
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th