พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th