พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th