พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 24 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th