พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th