พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th